برای شرکت در این نوع از مزایده ها ابتدا باید مبلغ ورودی را پرداخت کنید. پس از پرداخت مبلغ ورودی می توانید مبلغ مورد مورد نظر خود را برای کالای مزایده ارسال کنید. در این مزایده نکات زیر را مد نظر قرار دهید:
1. در این نوع مزایده تا قبل از تکمیل ظرفیت مزایده 1 بار می توانید پیشنهاد ارسال کنید. پس از تکمیل ظرفیت مزایده تایمر برای 24 ساعت فعال خواهد شد. در این مدت امکان مشاهده بالاترین پیشنهاد ارسال شده وجود دارد و شما می توانید با مشاهده بالاترین مبلغ پیشنهاد خود را ویرایش کنید. توجه کنید تعداد دفعات امکان ویرایش پیشنهاد حداکثر 10 بار می باشد.
2. برای هر مزایده مبلغ پایه در نظر گرفته شده که مبلغ پیشنهادی شما باید بیشتر از آن باشد.
3. تا زمان تکمیل شدن ظرفیت مزایده امکان مشاهده پیشنهاد سایر شرکت کنندگان وجود ندراد
4. پس از صفر شدت تایمر 24 ساعته در مزایده کسی که بالاترین پیشنهاد را زودتر ارسال کرده باشد برنده خواهد بود