برای شرکت در این نوع از مزایده ها ابتدا باید مبلغ ورودی را پرداخت کنید. پس از پرداخت مبلغ ورودی می توانید مبلغ مورد مورد نظر خود را برای کالای مزایده ارسال کنید. در این مزایده نکات زیر را مد نظر قرار دهید:
1. در مزایده های پیشنهاد مخفی تنها 1 بار امکان ارسال پیشنهاد وجود دارد.
2. برای هر مزایده مبلغ پایه در نظر گرفته شده که مبلغ پیشنهادی شما باید بیشتر از آن باشد.
3. تا زمان به پایان رسیدن مزایده امکان مشاهده پیشنهاد سایر شرکت کنندگان وجود ندراد
4. پس از تکمیل ظرفیت تعداد شرکت کنندگان در مزایده کسی که بالاترین پیشنهاد را زودتر ارسال کرده باشد برنده خواهد بود
5. هنگام ارسال پیشنهاد سعی کنید مبلغ پیشنهادی خود را رند وارد نکنید. برای مثال بجای 1150,000 تومان مبلغ 150,099 تومان را وارد کنید تا شانس شما برای برنده شدن بیشتر شود
6. سعی کنید پیشنهاد خود را زودتر ارسال کنید چون در صورت برابر بودن مبلغ ارسالی کسی که زودتر پیشنهاد ارسال کرده باشد برنده است. نگران تکمیل نشدن ظرفیت مزایده نباشید. اگر در بازه زمانی تعیین شده ظرفیت مزایده تکمیل نشود، مبلغ ورودی عینا به حساب شما برگشت داده می شود