برای شرکت در مزایده های زمان کوب مبلغی به عنوان ورودی گرفته نمی شود. برای شرکت در این مزایده باید بسته زمان کوب خریداری کنید. برای شرکت در این مزایده نکات زیر را مد نظر قرار دهید:
1. بسته های زمان کوب را می توانید در صفحه مزایده یا پنل کاربری تهیه کنید.
2. مزایده در تاریخ و ساعت اعلام شده شروع خواهد شد.
3. پس از شروع مزایده با اولین کوبی که بزنید بسته زمان کوب شما فعال می شود. برای مثال اگر بسته زمان کوب 20 دقیقه ای خریداری کرده باشید و ساعت 22:00 اولین کوب را بزنید تا ساعت 22:20 دقیقه می توانید بصورت نامحدود به کوب زدن ادامه دهید. با اتمام زمان بسته تایم کوب شما می توانید از بسته های بعدی استفاده کنید یا مجددا اقدام به خرید کنید.
4. پیشنهاد می کنیم بسته های زمان کوب مورد نیاز خود را قبل از شروع مزایده خریداری کنید چون ممکن است تایمر مزایده زمان کافی برای خرید بسته را به شما ندهد
5. تایمر مزایده با اولین کوب از 5 دقیقه شروع به کم شدن می کند تا زمانیکه به کمتر از 10 ثانیه برسد. در این مدت اگر کوبی زده شود زمان تایمر بر روی 10 ثانیه ریست می شود و به همین شکل تا تایمر صفر شود. پس از صفر شدن تایمر کسی که آخرین کوب را زده باشد برنده مزایده است.
6. پس از اتمام مزایده بسته های زمان کوب استفاده نشده به حساب کاربران برگشت داده خواهد شد.

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران