برای شرکت در مزایده های زمان کوب مبلغی به عنوان ورودی گرفته نمی شود. پس از ورود به حساب کاربری وارد صفحه مربوط به مزایده شوید. برای شرکت در مزایده نیاز به بسته زمان کوب دارید. که می توانید از پنل کاربری خود یا قسمت خرید زمان کوب در صفحه مزایده تهیه کنید:

راهنمای شرکت در مزایده های زمان کوب

با کلیک بر روی دکمه خرید زمان کوب لیست بسته ها برای شما نشان داده می شود. با انتخاب بسته مورد نظر و کلیک بر روی پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید:

راهنمای شرکت در مزایده های زمان کوب

با کلیک بر روی کلید پرداخت بصورت خودکار به بانک برای انجام تراکنش منتقل می شوید. امکان خرید کالا و دریافت بسته بصورت رایگان هم وجود دارد که با کلیک بر روی خرید کالا بجای پرداخت مستقیم در همین صفحه قابل استفاده است

راهنمای شرکت در مزایده های زمان کوب

با اولین کوب(افزایش قیمت) که شما بزنید اولین بسته ای که خریداری کرده اید برای شما فعال خواهد شد. برای مثال اگر بسته 10 دقیقه ای خریده باشید و ساعت 23:10 دقیقه اولین کوب خود را بزنید تا ساعت 23:20 دقیقه می توانید بصورت ناحدود به کوب زدن ادامه دهید با پایان یافتن بسته زمان کوب فعلی دوباره با اولین کوب که توسط شما زده شود بسته بعدی فعال خواهد شد. در زمان های کمتر از 15 ثانیه با هر کوب تایمر مجددا بر روی 15 ثانیه قرار می گیرد و شروع به کم شدن می کند. برای جلوگیری از کوب زدن پشت سرهم و بدون وقفه برخی کاربران تا 3 ثانیه بعد از هر کوب امکان کوب زدن برای دیگران وجود ندارد. با 0 شدن تایمر کسی که آخرین کوب را زده باشد برنده مزایده خواهد بود. پس از پایان مزایده درصورتیکه برنده مزایده نشده باشید می توانید به ازای هر بسته زمان کوب یک کالا به انتخاب خودتان از ما دریافت کنید. طبیعتا مبلغ پرداختی شما برای بسته از قیمت کالا کسر خواهد شد.